نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ابوظبی (ADIPEC)

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ابوظبی (ADIPEC) هر ساله در ماه های مهر و آبان در کشور امارات برگزار می شود.

این نمایشگاه به میزبانی شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) برگزار می شود و تأثیرگذارترین گردهمایی و مکان برای ملاقات بهترین های نفتی در جهان است. شرکت ها و متخصص های نفت، گاز و انرژی دور هم جمع می شوند و دنبال فرصت ها می گردند.

نمایشگاه بین المللی ادیپک ابوظبی محیطی برای تجارت در صنعت نفت در سطح جهانی است. در این نمایشگاه می توانید شبکه سازی کنید و راه حل ها و فناوری های جدید را کشف کنید.

شرکت در چنین نمایشگاه هایی بهترین فرصت برای ورود به بازار کار بین المللی و مهاجرت کاری است.

ADIPEC: Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference

ADNOC: Abu Dhabi National Oil Company