فعالیت های اهرمی

راز موفقیت؟ انجام فعالیت‌های اهرمی

صاحبان کسب‌و‌کارهای موفق برای اینکه زمان ذخیره کنند، پول خرج می‌کنند. بنابراین باید مطمئن شوید که وقت خودتان را صرف چیزی می‌کنید که بیشترین تأثیر را دارد. به آن چیز فعالیت‌های اهرمی می‌گویند. چه کاری است که اگر ۱۰ درصد آن را بهبود دهید، اثر نمایی بر روی نتایج و درآمد شما می‌گذارد؟ ما نیاز […]